Türkiye’ye Giriş Yasağı (Ç-141) – Mahkeme Kararı

Mavi kart sahibi Alman vatandaşı olan müvekkilin Türkiye’ye girişi, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülerek kabul edilemez yolcu kapsamında değerlendirildiği ve hakkında Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) tahdit kaydı konulduğundan bahisle yasaklanmıştı. Karara dayanak ise İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personel tarafından yapılan profil …

Ç-138(INAD Yolcu) ve Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) Mahkeme Kararı

Mavi kart sahibi ve Almanya vatandaşı olan müvekkilin 08.01.2017 tarihinde Türkiye’ye girmek isterken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki risk analiz birimlerince yapılan profil çalışması neticesinde kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu değerlendirilmek suretiyle “kabul edilemez yolcu formu” düzenlenerek ülkeye alınmadığı, davacı hakkında Ç-138(INAD Yolcu) …

Türkiye’ye Giriş Tahdit Kodları – Kaldırma Davası

Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik konumundan dolayı transit geçiş yapmaktadır. Ülkeye girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklular Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta , Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır. Öncelikle bu tahdit …

Uluslararası Koruma ile İlgili İzmir BİM, 6. İDD, E. 2020/598 K. 2020/673 T. 10.6.2020 Kararı

İSTEMİN ÖZETİ :İran uyruklu olan davacı tarafından, uluslararası koruma başvurusunun reddine ilişkin İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 20.05.2019 tarih ve 86830649.000-E.28785 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Uyuşmazlıkta, 29.03.2019 tarihli Uluslararası Koruma Mülakat Formu ve 20.05.2019 tarihli Uluslararası Koruma Mülakat Raporu incelendiğinde; davacının ülkemizde …

Velayeti Elinde Bulunduran Anne Çocuğun Babası ile Görüşmesini Engellemesi Velayet Hakkını Kötüye Kullanmak Anlamına Gelmektedir, Velayetin El Değiştirmesi Gerekir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 Tarihli ve 2013/1926 E., 2015/1139 K. Sayılı Kararı)

Uyuşmazlık, velayet kendisinde olan annenin velayet hakkını, velayetin kaldırılması veya değiştirilmesini gerektirecek derecede kötüye kullandığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı noktasında toplanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına …

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

Zina sebebiyle boşanma TMK  m.161’de kusura dayalı ve mutlak bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zinanın tanımı açıkça yapılmamakla eşlerden birinin evillik birliği devam ederken karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunması zina olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kanun her türlü cinsi münasebeti zina …

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması bu birlikteliğin bozulmasına neden olan her türlü hadiseyi içerebilir. Buna ilişkin kesin bir sınır çizmek son derece güçtür. Evlilik birliğini temelinden sarsacak olgu veya hadiselerin sınırlı olarak sayılması mümkün değildir, bu nedenle kanun bu …

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında düzenlenen ortak hayatın yeniden kurulamaması boşanma sebebinin diğer ismi fiili veya eylemli ayrılıktır. Eylemli ayrılık ilkesine dayanan bu boşanma sebebini, kanun koyucu, fiilen sona ermiş evliliklerin zorla devam ettirilmesinin eşler ve toplum yönünden yararının kalmadığı görüşünden hareketle düzenlemiştir. …

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI

1.Tarafların boşanmayı birlikte talep etmeleri yahut bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi Burada kanun koyucu anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi açısındam iki seçenek sunmuştur. Birincisi, -Birlikte başvurma olup, İkincisi ise; -TMK.m.166/1.madde hükmüne göre açılmış olan davayı diğer eşin kabulü olmak üzere eşlere iki …

Yoksulluk Nafakasının Ödeme Şekli ve Nafaka Başlangıç Tarihi

Yoksulluk nafakası ödenme şeklini taraflar anlaşarak belirleyebilir ve hâkimin anlaşmayı onaylamasıyla, anlaşmadaki şekilde ödeme yapılır. Eşler arasında böyle bir anlaşma yapılmaması veya anlaşma yapılmasına rağmen hakim tarafından onaylanmaması durumunda ödeme biçimini hakim belirler. Hâkim, yoksulluk nafakasının toptan (sermaye şeklinde, bir defada) veya durumun gereklerine göre …