Ç-138(INAD Yolcu) ve Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) Mahkeme Kararı

Mavi kart sahibi ve Almanya vatandaşı olan müvekkilin 08.01.2017 tarihinde Türkiye’ye girmek isterken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki risk analiz birimlerince yapılan profil çalışması neticesinde kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu değerlendirilmek suretiyle “kabul edilemez yolcu formu” düzenlenerek ülkeye alınmadığı, davacı hakkında Ç-138(INAD Yolcu) ve Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) tahdit kodlu giriş yasağı işleminin tesis edildiği, giriş yasağının kaldırılması talebinin zımnen reddedilmesi üzerine, işbu dava açılmıştır.

Dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 18.01.2017 tarih ve 2017-56-9645 sayılı yazısı ve eki olan 08.01.2017 tarihli tutanağın incelenmesinden; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na 08.01.2017 tarihinde gelerek ülkemize giriş yapmak isteyen davacı hakkında görevli personel tarafından yapılan profil çalışması sonucunda, davacının Irak ve Suriye bölgesinde devam etmekte olan olaylara katılmak üzere gelmiş olabileceğinden bahisle kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı görülenler kapsamında değerlendirilerek kabul edilemez yolcu olarak görüldüğü ve tahdit kodu konularak ülkeye girişinin engellendiği hususu anlaşılmakla, müvekkilin Irak ve Suriye bölgesinde devam etmekte olan olaylara katılmak üzere gelmiş olduğuna, ülkemizi çatışma bölgelerine geçiş için güzergah olarak kullandığına, uluslararası savaşçı olduğuna veya başka herhangi bir şekilde ülkemiz için güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair herhangi bir tespitin bulunmadığı ve müvekkilin profil değerlendirilmesinin nasıl yapıldığına dair bilgi ve belge sunulmadığı görülmektedir.

Bu sebeplerle mahkeme Ç-138(INAD Yolcu) ve Ç-141 (Ülkemize Girişi Bakanlık İznine Tabi) tahdit kodları nedeniyle ülkeye alınmamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. Bunun üzerine tarafımızca GÖÇ Genel Müdürlüğüne başvurulmuş ve giriş problemi çözülmüştür. Buna ilişkin GÖÇ Genel Müdürlüğü Kararı ve mahkeme kararı ekte sunulmuştur.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...