Türkiye’ye Giriş Tahdit Kodları – Kaldırma Davası

Ülkemize her yıl binlerce Yerli (Mavi Kartlı, Çifte Vatandaş ) – Yabancı turistler gelmekte jeopolitik konumundan dolayı transit geçiş yapmaktadır.

Ülkeye girişlerde özellikle pasaport kontrollerinde birçok yerli- yabancı uyruklular Tahdit kodları ile ülkeye girişte problemler yaşamakta , Göç Müdürlüğünde işlemlere tabi tutulmaktadır.

Öncelikle bu tahdit kodları şöyledir;

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler)
V-70 (Sahte evlilik yapan yabancı kişiler)
V-77 (Ahıska Türkü uyruklu olmadığı halde bu şekilde başvuruda bulunan yabancı kişiler)
V-84 (10 gün içerisinde ikamet izni almak koşuluna bağlı olarak giriş yapan yabancı kişiler)
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancı kişiler)
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz etmekte olan yabancı kişiler)
Ç-113 (Türkiye’ye yasadışı giriş ve çıkış yapan yabancı kişiler)
Ç-114 (Hakkında adli işlem yapılan yabancı kişiler)
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancı kişiler)
Ç-116 (Genel ahlak ile kamu sağlığını tehlikeye atan yabancı kişiler)
Ç-117 (Kaçak çalışan yabancı kişiler)
Ç-118 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)
Ç-119 (Kaçak çalışanların, hakkındaki para cezasını ödememesi durumu)
Ç-120 (Vize ya da ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi durumu)
Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na aykırı davranan yabancı kişiler)
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyen yabancı kişiler)
Ç-137 (Terke davet edilen yabancı kişiler)
Ç-138 (INAD yolcu / Inadmissible Passenger)
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi olan yabancı kişiler)
K (Kaçakçılıktan aranan yabancı kişiler)
N-99 (Interpol kodu)
O-100 (Semti meçhul ve yurda girişi yasaklı sığınmacı)
N-82 (İstihzan kodu / Girişi öz izine bağlı olan yabancı kişiler)

V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
Türkiye’de ikamet izni alıp da daha sonra ikamet kurallarına uyulmadığı takdirde örneğin; ikamet için gerekli evrakların sahte olması gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konulur ve kişiye 5 yıl boyunca ikamet izni verilmez.

V-71 (Adreste bulunamayanlar)
Resmi makamlara bildirilen adreste bulunamayanlar hakkında V-71 tahdit kodu konulur.

V-70 (Sahte evlilik)
Türkiye’de ikamet izni alabilmek için sahte evlilik yapan yabancıların tespit edilmesi halinde haklarında V-70 tahdit kodu konularak 5 yıl kadar Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
Ahıska Türkü olduğunu belirterek başvuru yapan kişilerin gerekli araştırmalar sonucunda Ahıska Türkü olmadığının anlaşılması halinde V-77 tahdit kodu konularak bir daha Ahıska Türkü başvurusu yapamaması amacıyla konulur.

V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
10 gün içinde ikamet izni almak koşuluyla giriş yapan yabancı vatandaşların 10 gün içerisinde ikamet izni almak için yabancı şubelere başvurmamaları halinde süreli giriş yasağı konulur.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak süresiz olarak Türkiye’ye girişleri engellenir. Ancak hatalı teşhis yapılmışsa veya daha sonra yabancı tedavi olup sağlığına kavuşmuşsa yapılacak başvuru neticesinde Türkiye’ye giriş yasağı kalkar. Bunun için hukuki sürece hakim ve yabancılar hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmakta fayda vardır.

G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
Yabancı kişiler hakkında bazı kaynaklara dayanılarak G-87 tahdit kodu konulabilmekte ve bu kişiler sınır dışı edilmektedirler. G-87 kodu konulan bazı kişilerin sınır dışı edilmesiyle kendi ülkelerinde hayatları risk altında olmaktadır. Daha önce Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir dava da hakkında G-87 tahdit kodu konulan kişinin sınır dışı edilmesi halinde hayatının risk altına gireceği ve kişinin genel güvenlik açısından kesin bir tehlike arz etmemesi nedenleri gerekçe gösterilerek bu işlem iptal edilmiş ve kişi sınır dışı edilmemiştir. Burada önemli olan zamanında davayı açabilmek ve bu konularda yetkin ve donanımlı bir avukatla çalışmaktır.

Ç-113 (Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)
Türkiye’ye yasadışı giriş yapan yabancılar hakkında Ç-113 tahdit kodu konularak 2 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir ve ayrıca idari para cezası kesilir. İdari para cezası ödenirse Türkiye’ye sadece 2 yıl boyunca giriş yapamazsınız ancak idari para cezasını ödememeniz halinde 2 yıla ek olarak 5 yıl daha Türkiye’ye girişiniz engellenir.

İdari para cezası da bir idari işlem olduğu için yargı yolu açıktır. Doğru zamanda doğru mahkemede dava açılması gerekir.

Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
Türkiye’deyken herhangi adli bir işleme konu olmanız halinde suçlu olup olmamanıza bakılmaksızın hakkınızda 1 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı uygulanacaktır.

Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
Suç işleyip de Türkiye’de hapis cezasını tamamlayanlar hakkında 1 yıl süreyle Türkiye’ye girişleri yasağı konulur.

Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
Genel ahlaka aykırı davranan veya kamu sağlığını tehlikeye atan yabancıların Türkiye’ye tekrardan girişleri 1 boyunca engellenir.

Barlar, gece klüpleri vb. yerlerden alınan yabancı kadınlar hakkında kolluk kuvvetlerince yakalama tutanağına ‘fuhuş yapmak amacıyla mekâna geldiği değerlendirilmektedir’ şeklinde yazılmakta ve sırf bu ifade ile yabancı kadınların ikamet ya da çalışma izinleri iptal edilmekte ve yabancılar bu sebeple sınır dışı edilebilmektedir. Elbette ifade edilen bu durumda gerçekten fuhuş amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların olmadığına anlamına gelmez. Ancak maalesef uygulamada bütün yabancılar bir torbaya doldurulmakta hiçbir ayrım yapılmamaktadır.

Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında Ç-117 tahdit kodu konularak 1 yıl süreyle Türkiye’ye tekrardan girişleri engellenir. Ayrıca idari para cezası uygulanır.

Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
Türkiye’de ikamet izni alan yabancıların, ikamet iznini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde haklarında Ç-118 tahdit kodu uygulanarak Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
Türkiye’de kaçak çalışan yabancılara, verilen idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde Ç-119 tahdit kodu işlenerek 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişleri engellenir.

Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
Vize veya ikamet ihlali yapan yabancılar hakkında uygulanan idari para cezasının Türkiye’den çıkış yaparken ödenmemesi halinde kişi hakkında Ç-120 tahdit kodu işlenerek 5 yıl süreyle tekrardan Türkiye’ye giriş yapması engellenir. Esasen yukarıda da izah ettiğimiz üzere vize ihlali halinde uygulanacak yaptırımlar yeni düzenleme ile çeşitlendirilmiştir. Vize ihlalinin geniş bir konu olması nedeni ile bu konuda ayrı bir yazı yazdık. Bu yazıya şuradan ulabilirsiniz. “Vize ihlali”

Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)
Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davranan yabancılara idari para cezası uygulanır. Bu para cezasının ödenmemesi halinde haklarında Ç-135 tahdit kodu konularak 5 yıl süreyle Türkiye’ye giriş yapmaları engellenir.

Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)
Yabancıların sınır dışı edilirken seyahat masraflarını kendileri tarafından karşılanamaması halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanır ve Ç-136 tahdit kodu işlenerek tekrar giriş yapabilmesi için bu masrafların ödenmesi istenir.

Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
Göç idaresi tarafından belirli süreler içerisinde Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların bu sürelerde Türkiye’yi davet etmemesi halinde haklarında Ç-137 tahdit kodu işlenerek Türkiye’ye 5 yıl boyunca girişleri engellenir.

Ç-138 (İnat yolcu)
Türkiye’ye giriş yapması yasak olan yabancıların, ülkeye giriş yaparken bu durumlarının fark edilmesi halinde haklarında Ç-138 tahdit kodu işlenerek 5 yıla kadar Türkiye’ye girişleri engellenebilir.

Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı)
Türkiye’de yada yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli yada idari kanun ihlalinden dolayı ülkemize girişi “İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI” tarafından yabancının pasaport bilgilerine, Türkiye’den sınır dışı edilirken yada giriş yapmadan önce alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda Göç İdaresi tarafından uygulanan tahdit kodudur.

K (Kaçakçılıktan arananlar)
K tahdit kodu genelde kaçakçılık suçlarını işleyen ve hakkında yakalama kararı çıkan yabancılar için konulur. Bu kod giriş yasağı vermeyebilir. Hatta ve hatta yurtdışına çıkışı engelleme amacı ile de konabilir.

N-99 (İnterpol kodu)
N-99 İnterpol tahdit kodu kendi ülkesinde ya da İnterpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında İnterpol arama bülteni çıkarılan kişiler bakımından konulur. Bu kod türü aynı zamanda Türkiye’ye giriş yasağına konulmasına da neden olabilmektedir. Giriş yasağı konulmasın konusunda takdir yetkisi devlete aittir. Bu esasen ciddi bir kod türü olmasına rağmen tarafımızca çokça kaldırıldığı olmuştur.

0-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)
‘Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı’ tahdit kodudur. Türkiye’de İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sığınmacı olarak başvuru yaparken beyan ettiği adreste bulunmadığı şikayet, rutin kontrol gibi uygulama ile tespit edilen ve ülkeye girişi yasaklanmış sığınmacı yabancılar hakkında Türkiye’den sınır dışı edilirken O-100 tahdit kodu uygular.

N-82 (Girişi önizne bağlı yabancı)
N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi mümkün değildir.

Türkiye’ye Giriş Yasağı

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile ilgili konular 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 9 ve 10. maddelerine göre:

1- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
2- Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
3- Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
4- Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
5- Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
6- Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
7- Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
8- Giriş yasağına ilişkin tebligat, sınır kapılarındaki yetkili makam ya da valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Tahdit Kodları Nasıl Kaldırılabilir?

Bu sorun ile karşı karşıya kalan kişiler üzerlerinde TAHDİT kodu olduğunu öğrendikten sonra kaldırılabilmesi için önlerinde 2 yol bulunmaktadır.

1- Göç İdaresi Müdürlüğü’ne Başvuru

Türkiye’de bulunan Uluslararası havalimanlarının hepsinde Göç merkezleri bulunmaktadır. Bunlar havaalanının bulunduğu İl Göç İdaresine bağlı bulunmaktadır. Burada tahditin öğrenilmesi üzerine dilekçe ile başvurularak idari işlemin kaldırılması talep edilebilir.

Tahdit kodu kaldırma konusunda mutlaka bir uzman ile çalışmanız, yol haritasını doğru şekilde çıkarmak bakımından oldukça önemlidir. Zira ilgili dilekçenin geçerli ulusal mevzuata uygun olması son derece önemlidir.

2- İdari Dava

İdari para cezası verilmesi, sınır dışı edilme ve ülkeye giriş yasağı konulması durumunda bu işlemlerin iptali istemiyle birlikte tahdit kodu da dava konusu yapılabilir. Dava ile tahdit kodunun değil, tahdit koduna dayanılarak yapılan işlemin; idari para cezasının, sınır dışı etme işleminin ya da ülkeye giriş yasağının iptali istenmelidir.

Hukuk Büromuzca açılan davalar yürütmeyi durdurma talepli olmaktadır. Dolayısıyla davanın yürütmenin durdurulması açısından sonuçlanması bir hayli kısalmaktadır.

Önceki postlarımızda bu konuda aldığımız Emsal Mahkeme kararları sunulmuştur.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...